Home
Regulamin
Zapisz się / Register
Regulations
Regulations refeering
Regulamin sędziowania
Basic information
Korona Polski/ Crown of PolandMISTRZOSTWA ŚWIATA NORDIC WALKING MOSINA 2018 Korona Polski 2018 Puchar Polski w Nordic Walking

Regulamin

  1. Organizatorzy:

 

  1. Patronat honorowy:

 

  1. Cel imprezy:

 

  1. Termin, miejsce, trasa:

 

 

- na dystansie 5 km: 400 osób

- na dystansie 10 km: 400 osób

- na dystansie 21 km: 199 osób

Poszczególne limity mogą ulec zmianie

  1. Postanowienia ogólne:

 

UCZESTNICTWO:

 

 

 

REJESTRACJA i OPŁATY:

 

- do 30 kwietnia 2018 r.: osoby dorosłe 25 euro (105zł), osoby niepełnosprawne: 15 euro (63zł), dzieci: 5 euro (21zł)

- do 31 maja 2018 r.: osoby dorosłe 35 euro (147zł), osoby niepełnosprawne: 25 euro (105zł), dzieci: 10 euro (42zł)

- do 26 czerwca 2018 r. : osoby dorosłe 45 euro (189 zł), osoby niepełnosprawne: 35 euro (147 zł), dzieci: 15 euro (63zł)

Strona 4 z 9

 

 

REZYGNACJĘ Z ZAWODÓW ORAZ PRZENIESIENIE PAKIETU STARTOWEGO NALEŻY ZGŁASZAĆ NA ADRES: estera.wekwert@mosina.pl

 

TRASA:

 

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW:

 

POMIAR CZASU:

 

PAKIET STARTOWY:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny, wodę, numer startowy oraz pamiątkowy gadżet. Możliwe jest rozszerzenie pakietów startowych o dodatkowe gadżety.

 

PRACA SĘDZIÓW (Nordic Walking):

 

 

 

NUMERY STARTOWE:

 

PORUSZANIE SIĘ PO TERENACH LEŚNYCH:

na całej trasie zawodów należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności:

 

zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach żywieniowych); schodzenia z trasy zawodów; zakłócania ciszy

  1. Dystans zawodów:

 

 

  1. Sposób rozgrywania zawodów:

 

30 czerwca 2018

– kwalifikacje do indywidualnych Mistrzostw Świata na dystansie 5 km dla kat. K/M16 do K/M70

- finały na dystansie 5 km dla kat. K/M9 do K/M13 Strona 6 z 9

 

- kwalifikacje do indywidualnych Mistrzostw Świata na dystansie 10 km dla wszystkich kategorii

- Drużynowe Mistrzostwa Świata

1 lipca 2018

– zawody indywidualne Mistrzostw Świata na dystansie 5 km dla kat. K/M16 do K/M70

- zawody indywidualne Mistrzostw Świata na dystansie 10 km dla wszystkich kategorii

- zawody indywidualne Mistrzostw Świata na dystansie 21 km dla wszystkich kategorii

Do finałów indywidualnych Mistrzostw Świata na dystansie 5 km kwalifikuje się 90 kobiet oraz 90 mężczyzn:

- 5 najlepszych czasów z kwalifikacji w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn

- dodatkowo: 60 najlepszych czasów z klasyfikacji generalnej kobiet oraz 60 najlepszych czasów z klasyfikacji generalnej mężczyzn

- członkowie drużyn, które zajęły pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji drużynowej jeśli nie spełniają pierwszych dwóch warunków

Do finałów indywidualnych Mistrzostw Świata na dystansie 10 km kwalifikuje się 80 kobiet oraz 80 mężczyzn:

- 5 najlepszych czasów z kwalifikacji w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn

- dodatkowo: 60 najlepszych czasów z klasyfikacji generalnej kobiet oraz 60 najlepszych czasów z klasyfikacji generalnej mężczyzn

- członkowie drużyn, które zajęły pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji drużynowej jeśli nie spełniają pierwszych dwóch warunków

Poszczególne limity zawodników biorących udział w finale mogą ulec zmianie ze względu na listę startową.

  1. klasyfikacja końcowa

 

DYSTANS 5 km Nordic Walking

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn

Kategorie wiekowe

- K/M 9 zawodnicy urodzenie w roku 2009 i młodsi,

- K/M 10 zawodnicy urodzeni w latach 2006 - 2008,

- K/M 13 zawodnicy urodzeni w latach 2003 - 2005,

- K/M 16 zawodnicy urodzeni w latach 1989 - 2002,

- K/M 30 zawodnicy urodzeni w latach 1979 - 1988,

- K/M 40 zawodnicy urodzeni w latach 1969 - 1978, Strona 7 z 9

 

- K/M 50 zawodnicy urodzeni w latach 1959 - 1968,

- K/M 60 zawodnicy urodzeni w latach 1949 - 1958,

- K/M 70 zawodnicy urodzenie w roku 1948 i starsi

osoby niepełnosprawne

Kategoria I - zaliczamy osoby z upośledzeniem narządu ruchu (symbol 05-R) i choroby neurologiczne (symbol 10-N).

Kategoria II - zaliczamy osoby niewidzący lub słabowidzące (symbol 04-O). Start w tej kategorii następuje w specjalistycznych szelkach z przewodnikiem. Wszyscy zawodnicy poza osobami niewidzącymi startują w zaciemnianych okularach.

Kategoria III - zaliczamy osoby z pozostałymi przyczynami niepełnosprawności, a więc symbole: 01-U (upośledzenie umysłowe);

02-P (choroby psychiczne);

03-L (zaburzenia głosu, mowy i słuchu);

06-E (epilepsja);

07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);

08-T (choroby układu pokarmowego);

09-M (choroby układu moczowo-płciowego);

11-I ( inne, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, enzymatyczne, zakaźne i odzwierzęce);

12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe);

DYSTANS 10 km Nordic Walking

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn

Kategorie wiekowe

- K/M 16 - zawodnicy urodzenie w latach 1979 - 2002

- K/M 40 - zawodnicy urodzeni w latach 1969 - 1978,

- K/M 50 - zawodnicy urodzeni w latach 1959 - 1968,

- K/M 60 – zawodnicy urodzeni w roku 1958 i starsi

DYSTANS 21 km Nordic Walking

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn

Kategorie wiekowe

- K/M 16 - zawodnicy urodzenie w latach 1979 - 2002

- K/M 40 - zawodnicy urodzeni w latach 1969 - 1978,

- K/M 50 - zawodnicy urodzeni w latach 1959 - 1968,

- K/M 60 – zawodnicy urodzeni w roku 1958 i starsi

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA

 

 

 

  1. Postanowienia końcowe: